Numery rocznika Scriptura Sacra

Najnowszy numer

Numer 18/2014

W NUMERZE:

Obecny numer dostarcza na początek swoimi artykułami pewnego rodzaju ilustracji dla wszystkich działów hermeneutyki biblijnej, będącej nauką pomocniczą dla egzegezy. Wychodząc od noematyki, która zajmuje się sensem Pisma Świętego, aż po heurystykę, podającą kryteria odnajdywania sensu, mamy prace zarówno młodego naukowca z Włoch Paulo Sensi, jak i wytrawnego specjalistę polskiego prof. M. Rosika oraz dr J. Jaromin. Ten pierwszy tłumaczy, jaki jest sens komentarzy biblijnych, czyli odpowiada na postawione w tytule swojego artykułu pytanie: Dlaczego potrzebna jest interpretacja Słowa Bożego spisanego i zakotwiczonego w starożytnych kategoriach, które domagają się analizy historyczno-krytycznej? Wskazuje, iż tekst biblijny nie tyle domaga się bycia komentowanym, ile jest kontynuacją tego procesu. Takie postępowanie tłumaczy sama historia narodzin kanonicznego tekstu Pisma Świętego, czyli historia, która obejmuje okres od tradycji ustnej aż po tekst spisany i komentowany. Odpowiedź na pytanie: "Dlaczego interpretacja?" brzmi: "Interpretacja jest potrzebna, aby wspólnota dająca świadectwo mogła wejść w komunię z Bogiem, który objawia samego siebie i tajemnicę swej woli z zamiarem ustanowienia przymierze z ludźmi".

ZamówSpis treści

Wcześniejsze numery

Numer 13-14/2010Pobierz pdfSpis treści

index autorów
index artukułów
index słów kluczowych

Periodyk naukowy Scriptura Sacra jest rocznikiem poświęconym studiom biblijnym o szerokim spektrum badawczym. Publikują w nim zarówno bibliści, jak i teolodzy biblijni. Czasopismo powstało w 1997 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego w jego trzecim roku istnienia. Pierwszym redaktorem naczelnym był ks. prof. Janusz Maria Czerski i to on wyznaczył pierwotny charakter tego czasopisma. Abp Alfons Nossol w przedmowie do pierwszego numeru pisał, iż periodyk ten „będzie prezentował wyniki badań i studiów z zakresu Starego i Nowego Testamentu, recenzje i bibliografie biblijne”. Od 2000 roku redakcja zaniechała publikacji bibliografii a zaczęła umieszczać sprawozdania z naukowych spotkań poświęconych tematyce biblijnej. Czasopismo publikuje więc artykuły, recenzje i sprawozdania.

Tematy poszczególnych artykułów nie skupiają się wokół określonej tematyki, lecz przedstawiają najnowsze osiągnięcia badawcze ich autorów. Stąd Rocznik jest przychylny drukowaniu różnych tekstów, których twórcy zgadzają się być poddani krytyce recenzentów wybranych przez redakcję. Redakcja periodyku jest także otwarta na prace początkujących teologów z zakresu teologii biblijnej, zwłaszcza doktorantów zdobywających pierwsze naukowe szlify.

Od 2012 roku redakcja czasopisma postanowiła podjąć próbę przeszczepiania na polski grunt badań z dziedziny retoryki semickiej a także grecko-rzymskiej. W związku z powyższym zachęca do kontaktu wszystkich zainteresowanych publikacją swoich prac, w których zastosowano retoryczne metody badawcze.